Lära in ute

Webbkurs hos skolverket

Skolverket var hos oss i höstas och filmade vår skolgård och några av våra elever och pedagoger. De har nu en ny webbkurs med syftet att utveckla pedagogers kunskaper om utomhuspedagogikens positiva effekter på elevers lärande och hälsa. Webbkursen heter Utomhusdidaktik och är riktad till personal i förskoleklass och fritidsverksamheten.

Är du intresserad av kursen? Gå in på:https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/utomhusdidaktik—webbkurs


Lära in ute, NO, Skolan

Nynäshamns naturskola

En gång om året går vi till Naturskolan som bara ligger en kort promenad från vår skola. I årskurs 1 arbetar vi med tema småkryp. I skolan arbetar vi både med förarbete och efterarbete och i år gjorde vi en småkrypsbok.

På Naturskolan träffade vi Robert Lättman-Marsch som berättade om olika småkryp och guidade oss runt. Vi fick samla in småkryp med hjälp av olika metoder; håvar, förnasåll, vitt paraply och insektssugen. Insektssugen använder eleverna med blandad förtjusning. Man ska suga in i det ena sugröret och hålla ner det andra sugröret mot insekten, när man suger åker insekten in i behållare. Glädjetjuten avlöser varandra.