Välkommen

Jag använder mig av metoder som ”Att skriva sig till läsning” (ASL), Grej of the day (GOTD) och Kooperativt lärande (KL). Jag försöker få in läsningen, skrivandet och samarbete i alla ämnen och under alla lektioner.

Vi använder ABC-klubbens Den magiska kulan, Diamantjakten och Nyckel till skatten som läslära. Vi använder både läseböckerna som finns på tre nivåer och arbetsböckerna som numera finns på två nivåer. Jag har gjort en del material till de böckerna som man kan använda som arbetsbok, extramaterial, anpassning eller som läsläxa. Jag hoppas att du kan hitta lite tips och material som du kan få använding av.

Gå till bloggen på frokenselander.se